PODGORICA, 24.10.2017.

Dogovorni čas na kojem su učenici upoznati sa osnovnim ciljem osnivanja kluba i godišnjem planu rada. Čas su vodile koleginice Božana Vujadinović i Dragana Ivanović. Prvi utisak na učenike je jako prijatan i pozitivan, u završnom dijelu časa pokazali su nestrpljenje za sljedeći čas.

PODGORICA, 09.11.2017.

Na drugom su sastanku učitelji pogledali animirani film o našem uticaju na planetu.  Film je kratak i režiran s puno humora.  Djeca su bila zainteresirana, a najvažniji izvori su lekcije iz filma.  Film je posebno naglasio našu nezdravu ishranu kao i potrebu za atraktivnom garderobom (bunde, kožne jakne) bez uzimanja u obzir uništenja životinjskog svijeta.  Na temelju ovog filma korisnici su došli na ideju da odrade, u doglednom vperiodu, kreativnu radionicu na ovu temu.

PODGORICA, 13.11.2017.

Na ovom sastanku prisustvovala je gđa Milica Sanovic, ekolog, zaposlena u preduzeću „Čistосa“ Podgorica. Održala je predavanje na temu „Kontrola kvalitetа vode rijeke Morače“. Prezentacija je bila edukativnog karaktera kako za članove kluba tako i za rukovodioce. Učenici su pokazali oduševljenje i kroz diskusiju došli do zaključka koliko su enormne posljedicе čovjekovog ponašanja na zagađenje okoline ne samo rijeke Morače, o čijem kvalitetu i procentu zagađenosti smo imali prilike da čujemo na ovom predavanju, već i drugih rijeka širom Crne Gore. Članovi kluba su diskutovali na ovu temu sa dotičnom gospođom Šanovic. Došli su do zaključka da se treba zabrinuti za stanje naših rijeka.

PODGORICA, novembar mjesec

Članovi kluba vrijedno rade na realizaciji svojih ideja. U okviru kreativnih radionica učenici su izradili flajere. Oni služe da upoznaju zainteresovne sa aktivnostima koje će doprinijeti edukaciji na temu zaštite životne sredine. Učenici će na zanimljiv način afirmisati okruženje da obrati pažnju na svakodnevne brige o očuvanju prirode.

Takođe, đaci su bili jako vrijedni i osmislili logo kluba, a nakon toga pristupili izradi istog.

PODGORICA, 15.11.2017.

Predstavnici Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj su u saradnji sa preduzećem „Medix“ d.o.o. i licenciranim stručnim kadrom iz oblasti upravljanja otpadom održali predavanje na temu „Otpad – resurs koji trebamo iskoristiti“. Gosti predavanja su bili novinari iz redakcije RTCG.

PODGORICA, 20.11.2017.

U saradnji sa NVO „Green Home“ profesorice Božana Vuiadinovic, obezbijedili su svojim članovima da saznaju nešto novo i interesantno. Predavanje na temu „Čist vazduh, zdrava životna sredina je održala Diana Milev Cavor-project kordinator 20.11.2017. Projekat ima za cilj da edukuje djecu о važnosti zaštite životne sredine, a poseban fokus je na važnosti оčuvanja čistog vazduha, s obzirom na problem lošeg kvaliteta vazduha u glavnom gradu, na nivou Crne Gore, takođe, ali i na globalnom nivou. Na ovaj način dugoročno ulazemou  kvalitetni odnos djеce prema životnoj sredini i odnos prema prirodnim resursima.

PODGORICA, 21.12.2017.

Dana 21.12.2017.,u holu naše škole održana  je humanitarna priredba „Art of Humanty“. Gledaoci su uživali u pjevanju, glumi i plesu. Međutim, Eko klub je došao na ideju da proširi program i  da pruži šansu učenicima koji posjeduju još neki talenat da se istaknu. Riječ je o fotografijama koje prikazuju prirodu Crne Gore očima članova kluba. Тako su hol naše škole ukrasile divne fotografije koje su činile dio izložbe pod nazivom „Volimo ljepote Crne Gore“. Clij izložbe je da se mladi ljudi podsjete da je pitanje očuvanja prirodnih ljepota Crne Gore isključivo pitanje njihovog izbora. Uviđajući znаčaj izložbe, cilj nam je bio da је predstavimo velikom broju naših  posjetilaса, što smo i uspjeli zahvaljujući. Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj .