Međunarodni program Fondacije za obrazovanje za životnu sredinu (FEE) – „EKO-ŠKOLE“ ima za cilj podizanje svijesti učenika da postanu glavna pokretačka snaga promjena održivog društva, kroz zabavu i aktivno učenje. Svaka škola koja se prijavi da učestvuje u programu prolazi kroz proces od sedam koraka, radeći na osnaživanju mladih da samostalno vode akcije i učestvuju u procesima kad god i gde god je to moguće. Napredak tima koji se priključio programu prati se kroz ishode učenja, promjenu stava i ponašanja učenika, školskog kolektiva i lokalne zajednice. Na kraju procesa, Eko-škola koja ispuni sve postavljene planove, kriterijume i ostvari vidljivi napredak, dobija „Zelenu zastavu“.

Eko klub SEŠ „Mirko Vešović“ datira već 5 godina i u okviru svog programa aplicirao je za prijem u Eko-školu odnosno Međunarodni program kojim se mladi podstiču na aktivno uključenje u brigu o svom okruženju. Misija je poboljšanje životne sredine u školi i lokalnoj zajednici ali istovremeno pozitivan uticaj na cjelokupan život mladih, njihovih porodica, škole i lokalne zajednice. U tom smjeru Eko klub je izradio akcioni plan kako bi realizacijom njegovog sadržaja uspio da škola bude nagrađena „ Zelenom zastavom“ i dobije status Međunarodne Eko-škole.

Akcionim planom je predviđeno da Odbor Eko-škole čine sledeći članovi:

 1. Dijana Vujačić
 2. Budimirka Vučelić
 3. Ana Marković
 4. Mirjana Vuksanović
 5. Amela Đečević
 6. Adrijana Mugoša
 7. Božana Vujadinović
 8. Violeta Đukanović
 9. Dubravka Vuletić
 10. Milena Radević
 11. Dragana Ivanović
 12. Marta Damjanović
 13. Nataša Radulović
 14. Ana Đurović
 15. Tamara Lakušić
 16. Ljubica Martinović
 17. Stela Burzanović
 18. Marija Čivović

Kontakt mail Eko-škole: ekoskola@eko-pg.edu.me