15.9.2021. Danas su članovi EKO-ŠKOLE, učenici trećeg i četvrtog razreda, predvođeni koordinatorkama Eko-škole Violetom Đukanović, Božanom Vujadinović i Adrijanom Mugoša, uz ogromnu podršku direktorice Dijane Vujačić, organizovali sadnju indijskog jorgovana, loropetaluma, oleandra, šimšira, breze i drugih ukrasnih biljaka u dvorištu naše škole, kako bi se oplemenili ovaj prostor i učinili ga prijatnim ambijentom za boravak naših učenika u vrijeme pauze/školskog odmora.
Cilj ove aktivnosti je promovisanje zdravog okruženja, podizanje svijesti o zaštiti životne sredine i pokazati da su naši učenici upravo aktivni učesnici u ovakvim i sličnim projektima koji vrijedno rade po pitanju zaštite životne sredine i njeguju stavove pravih vrijednosti.

RECIKLIRAJ – PROFITIRAJ

Recikliraj – profitiraj

Koordinatori Eko-škole u saradnji sa kompanijom „ Svaka limenka se računa“ organizovao je edukativnu radionicu o reciklaži aluminijskih limenki pod sloganom“ RECIKLIRAJ –PROFITIRAJ“ Učenici su imali priliku da se bolje upoznaju sa značajem reciklaže aluminijskih limenki u cilju očuvanje životne sredine.

Želimo da istaknemo da smo sada više nego ikada obavezni razvijati ekološku svijest. Navodeći da priroda koja nas okružuje i iz koje crpimo energiju kako bi smo lakše prevazišli novonastalu situaciju, zahtjeva naš lični doprinos namenjen očuvanju kroz razdvajanje, sakupljanje kao i recikliranje otpada. Tim povodom su postavljene kante za odlaganje al limenki koje će se kasnije reciklirati. Takođe na video –bimu ,učenici i svi zaposleni mogli su pogledati video materijal o značaju reciklaže al limenki.

Međunarodna nagrada ZELENA ZASTAVA

MEĐUNARODNA NAGRADA ZELENA ZASTAVA

Naša škola je stekla status Međunarodne Eko-škole i nagrađena je Zelenom zastavom za posvećenost i dostignuća u oblasti obrazovanja za očuvanje životne sredine i stalna poboljšanja u pogledu održivog razvoja same škole i šire zajednice.

Ovo priznanje našoj Školi dodijelio je Nacionalni operater Međunarodnog programa Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini „Eko-škole“ u Crnoj Gori, Zavod za školstvo, koji ovaj program implementira i vodi od 2016. godine.

Eko-škola je međunarodni program koji je razvila Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini kao odgovor na potrebu da se mladi uključe u ekološke projekte, sa ciljem podizanja svijesti o srodnim pitanjima održivog razvoja životne sredine u školi i van nje.

Na ovogodišnji poziv Zavoda za školstvo za dodjelu nagrade Zelena zastava i sticanje statusa međunarodne Eko-škole prijavila se naša Škola koja na ovom projektu radi od 2017. godine i do sada smo realizovali brojne aktivnosti. Prošli smo proces akreditacije tokom avgusta i septembra 2021. godinee. godine. Akreditovanje ustanove je sproveo tim sastavljen od članova Nacionalnog odbora za implementaciju programa Eko-škole (predstavnici Zavoda za školstvo, Ministarstva prosvjete, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Centra za stručno obrazovanje, ECOM-a i UNDP-a).

Međunarodni program koji se primenjuje u 88 zemalja širom svijeta predviđa kriterijume za postizanje prestižnog međunarodnog Eco Schools sertifikata od 7 koraka.

Koordinatorke ovog projekta su profesorice: Božana Vujadinović, Violeta Đukanović i Adrijana Mugoša koje su i primile nagradu.

Edukativna predavanja „Otpad – resurs koji treba iskoristiti“, “Primarna selekcija otpada “ i “Važnost reciklaže”

U Organizaciji Eko -škole 11.10.2021. održana su edukativna predavanja u prostorijama naše škole, na teme: “Otpad – resurs koji treba iskoristiti”; “Primarna selekcija otpada “ i “Važnost reciklaže”,sa ciljem podizanja ekološke svijesti učenika , njihovih roditelja i građana o značaju selektivnog sakupljanja i odvajanja otpada. Edukaciju su sproveli lincencirani predavači iz oblasti upravljanja otpadom iz Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj u saradnji sa firmom “Medix” d.o.o. Podgorica.

Akcenat edukacije je usmjeren na primarnu selekciju otpada, tj odvajanje suve i mokre frakcije komunalnog otpada odmah na izvoru nastanka, kako bi se što više otpadnog materijala pripremilo za reciklažu, odnosno da se što manje količine otpada odlože na deponiji. Učenici su imali priliku da iznesu svoje ideje , prijedloge , sugestije i mišljenja o aktuelnim problemima grada.

Ovom prilikom u ime Eko škole zahvaljujemo se Sekretarijatu za komunalne poslove i firmi “Medix”d.o.o. što su prepoznali našu Školu kao aktivnog učesnika u promovisanju značaja životne sredine kod učenika.