Računovodstveno-finansijsku službu vodi jedan izvršilac. Smještena je u kancelariji opremljenoj svim neophodnim sredstvima za obavljanja ovog posla. Stara se da Zakonom predviđene obaveze u za to Zakonom predviđenom roku dostavlja dnevne, mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje. Stara se o svim potrebama zaposlenih (u prosjeku 120), a vezano za zarade, obaveze prema fondu PIO, kredite, i tako dalje. Takođe, i o potrebama i pravima koje svi učenici škole ostvaruju preko ove službe. Vodi finansije škole na planski, ekonomičan i efikasan način. Arhivira poslovanje službe po Zakonu o arhivskom poslovanju. Aktivno sarađuje sa svim službama u školi, Ministarstvom prosvjete, Školskim odoborom, Poreskom upravom, fondom PIO i ostalim partnerima škole.