Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sledećem sastavu:

  • Gordana Nikčević, diplomirani ekonomista,
  • Zlatana Bakić, diplomirani pravnik,
  • Ana Đurović, diplomirani ekonomista.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 23 Statuta JU Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“, iz Podgorice, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, donijet je Plan integriteta, koji je odobren od strane Direktorice škole.

Plan integriteta 2020/2022

Odluka i Plan integriteta 2020/2024