Ekonomska škola „Mirko Vešović“ ima svoju dugu tradiciju. Ona je najstarija stručna škola ove vrste u Crnojm Gori. Prema raspoloživim podacima nju je pod brojem 4668 od 15. oktobra 1923. godine osnovalo Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine SHS na osnovu Zakona o državnim trgovačkim školama. Poslije nekoliko godina uspješnog rada Ministarstvo trgovine i industrije svojim aktom br. 15764 od 8. avgusta 1927. godine odlučuje da dotadašnja dvogodišnja (dvorazredna) trgovačka škola postane Državna trgovačka akademija (četvorogodišnja škola).

Pod ovim imenom škola je radila sve do II svjetskog rata, kada je radila sa prekidima, a po završetku rata škola nastavlja sa radom, šk. 1945/46. godine pod imeniom Trgovačka akademija, a po nastavnom planu i programu predratnih trgovačkih akademija. U okviru škole radio je i školski internat. Školske 1948/49. godine škola nastavlja rad kao Ekonomski tehnikum, a od školske 1952/53. godine pod nazivom Srednja ekonomska škola. Škola se od osnivanja više puta selila, a najduže je radila u trošnim paviljonima, na današnjoj lokaciji, koji nijesu obezbjeđivali ni minimalne pedagoške uslove za rad. Prvog septembra 2006. godine škola je uselila u novi objekat koji je savremeno projektovan i opremljen i pruža optimalne uslove za rad.

Tokom dugog postojanja i rada ove škole iz klupa izašle su brojne generacije đaka sa bogatim znanjem koje su uspješno nadograđivali kroz rad i dalje školovanje i mnogi od njih su postali afirmisani preduzetnici, profesori, naučnici, poznati revolucionari i političari.
Ekonomska škola je uvijek imala dobar profesorski kadar, a veliki broj profesora ove škole ostavili su neizbrisive tragove u obrazovanju i vaspitanju, nauci, rukovođenju školama, fakultetima, preduzećima, bankama…

Škola sada radi pod imenom Javna ustanova Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ i u njoj se realizuju dva obrazovna programa: ekonomski tehničar i pravno administrativni tehničar.