Savjet roditelja škole „Mirko Vešović“ je savjet kojeg sačinjavaju roditelji đaka ove škole. Iz svakog odjeljenja se bira po jedan roditelj koji u ime ostalih roditelja iz tog odjeljenja, iznosi mišljenje o određenim dešavanjima u školi. Takođe, roditelji aktivno učestvuju u svim odlukama koje se donose na nivou škole, a utiču na poboljšanje uslova rada kako nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Savjet roditelja se sastaje redovno 4 puta godišnje, a po potrebi se ovi sastanci održavaju i češće.

Svakom sastanku Savjeta prisustvuje i menandžment škole.