U našoj školi aktivno radi đački parlament. Njegova uloga je da promoviše  i unapređuje prava učenika i podstiče njihov aktivizam u našoj školi, zajednici i društvu uopšte.

U rad parlamenta uključeni su učenici I, II, III i IV razreda, pri čemu svako odjeljenje ima po jednog predstavnika. Sam parlament predvodi predsjednik, odnosno izabrani učenik, mentor-profesor i psigolog. Već nekoliko godina sprovode se aktivnosti i projekti  koji značajno doprinose našoj školi i stvaraju nova prijateljstva sa NVO, ministarstvima, kao i zdravstvenim ustanovama. Brojne su i humanitarne akcije kao što je opremanje igraonice na onkološkom odjeljenju u Dječijoj bolnici povodom Dana djeteta. Održane su i radionice sa temom LGBT populacija i njihovo prihvatanje, u saradnji sa Milošem Kneževićem. Obilježeni su i Svjetski dan borbe protiv dijabetesa i mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Parlament pomoću ovakvih manifestacija upravo povezuje učenike, podstiče ih na humanitaran rad, volontiranje, a prije svega formira ih kao tim koji daje veliki doprinos samoj organizaciji.

Na sastancima, svakog mjeseca učenici imaju priliku da iznesu sve prijedloge i mišljenja, čime se doprinosi usvajanju demokratskog znanja i vrijednosti kroz prihvatanje različitosti. Poznati smo i po vještinama i sposobnostima samih članova kao što su sposobnost timskog rada, korišćenje argumenata  i debatovanja, mogućnost pregovaranja, spremnost da se sasluša i prihvatanje tuđih stavova.

Parlament u našoj školi nema dugu tradiciju, ali napreduju svojim aktivnostima iz godine u godinu, dok se od samih učenika očekuje da formiraju ljepši i bolji ambijent i da generacijama koje dolaze pokažu  svoje rezultate i njihov značaj.