PODGORICA, 27.01.2020.

Na sjenici Nastavničkog vijeća održanoj 27.01.2020. god je donijeta odluka o priključivanje međunarodnom programu Eko škole. Ovim programom osmišljene je da podstakne školu na aktivnosti u oblasti održivog razvoja i daje okvir za učenje i aktivnosti koje omogućavaju povezivanje obrazovanja. U ovu svrhu formiran je odbor Eko-škole koji ima za cilj da usmjerava i rješava faze sprovođenja programa Eko-škole. Članovi odbora Eko škole su pored koordinatora Eko kluba, uprave škole i nastavnici drugih aktiva, učenici i predstavnici lokalnog udruženja.

PODGORICA, 16.04. – 02.06.

I ako se prvi put školstvo nalazi u ovakvoj situaciji, gdje je učenje na daljin i komunikacijaputem elektronskih medija, jedini način realizacije školskih aktivnosti, naši učenici i profesoridaju sve od sebe i perfektno se snalaze u realizaciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Pored sajta škole, youtube, Google učionice i vibera , veoma uspješno koristimo Zoom aplikaciju.

Članovi Eko kluba su uspješno nastavili svoj rad, i već imaju praksu da se sastaju jedanputsedmično na Zoom i  razmjenjuju svoja mišljenja i stavove o važnosti  očuvanja  zdravlja. U protekle 4 sedmice oni su bili učesnici dva webinara u organizaciji međunarodne organizacije FEE (Foundation for Environmental Education)  i Eko škole na temu „Stay Home Photography“ i koliko je u ovoj situaciji bitno sačuvati druge od sebe i sebe od drugih.

PODGORICA, 23.10.2020.

Dana 23.12.2020 organizovana je ekološka akcija u krugu dvorišta naše škole. NVO Zinak je donirao 23 sadnice drveća, a učenici su imali priliku da učestvuju u akciji.

PODGORICA, 18.12.2020.

U našoj školi je organizovana radionica na temu ,,Biciklizam i pješačenje“. Učenici su imali priliku da prisustvuju radionici i prošire znanja iz oblasti zaštite životne sredine. Radionica je organizovana uz saradnju NVO Zinak. Na temu su govorili predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

PODGORICA, 18.12.2020.

U našoj školi je dana18.12.2020.g. organizovana izložba fotografija pod nazivom “Pogled na životnu sredinu”. Učenici članovi Eko škole su imali priliku da kroz ličnu percepciju prikažu našu životnu sredinu, Izložba je organizovana od strane Eko škole u saradnji sa NVU Zinak. Ovom prilikom dodijeljene su i nagrade za najbolje fotografije. Nagrade su osvojili: Anastasija Pavićević, Mladen Šošic i Iva Ražnatović, učenici trećeg razreda.