U čemu je značaj eko-škole?

            Podižući stepen informisanosti kroz edukaciju, JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ svojim učenicima pruža neophodna znanja o potrebi zaštite životne sredine. Primenjujući postojeće tehnike i istražujući nove, inovativne pristupe, učenici se podstiču da jednostavnim, svakodnevnim akcijama doprinesu očuvanju prirodnih resursa.

            Oblasti kojima se bave eko-škole uključuju podizanje svijesti o klimatskim promjenama, očuvanju flore i faune, efikasnom korišćenju energije, uticaju otpada i značaju reciklaže, pronalaženju alternativnih načina za transport, važnosti očuvanja vodenih resursa kao i o globalnim posledicama ličnih postupaka.

            U sklopu redovne nastave učenici obrađuju ove teme kroz brojne kreativne zadatke i interaktivne vježbe, kao što su: praćenje potrošnje električne energije, istraživanje mogućnosti prirodnih izvora energije, učenje o ugroženim životinjskim vrstama i mjerama zaštite kao i o zagađenim geografskim područjima i ekološki aktivnim zemljama, proučavanje formule štetnih gasova i načinima  njihovog smanjenja i još brojnim akcijama.

Priključi se eko-ekipi

           Kako bismo doprinijeli stvaranju svjetlije i bolje budućnosti, u okviru projekta Eko-škola, oformljen je eko-odbor u koji mogu da se uključe svi ljubitelji prirode i borci za očuvanje zdrave okoline. Eko-tim vodi koordinatorka školskih aktivnosti,  a svi zajedno učestvujemo u kreiranju zdravijeg okruženja.

            Biti ekološki svjestan je jednako bitno kao i biti visokoobrazovan, jer zdrava budućnost naše planete zavisi od dobrih odluka onih koji o njoj treba da brinu– a to smo svi mi.

            Priključivanjem eko-ekipi, učenici, profesori, ali i ostatak školskog osoblja dobijaju potpuno nove životne uloge i postaju:

1. Eko-reporteri – mreža mladih eko-reportera broji više od 77.000 mladih širom svijeta. Svojim kreativnim idejama, fotografijama i zanimljivim reportažama, eko-reporteri doprinose jačanju svijesti o očuvanju životne sredine;

2. Dizajneri kućica za ptice – i pticama je potreban dom, a njihove kućice osmišljaju i prave kreativni dizajneri eko-odbora;

3. Urednici eko-bašte  koji vole biljke kreiraju čitave eko-bašte i brigom o njima ne samo da uljepšavaju sredinu u kojoj borave, već uče o botanici i njenom značaju;

4. Kreatori eksterijera – članovi eko-ekipe posebno zainteresovani za uređivanje izgleda parkova, dvorišta i ostalih spoljašnjskih prostora zaduženi su za raspoređivanje sadnica drveća i brigu o njima;.

5. Organizatori različitih aktivnosti– eko-škola podstiče realizaciju brojnih događaja, a eko-članovi sa izraženim organizacionim sposobnostima su tu da se pobrinu da sve protekne u najboljem redu.

Šta su Eko-škole?

Zavod za školstvo je postao pridruženi član Fondacije za obrazovanje o  životnoj sredini na osnovu sporazum o saradnji koji je potpisan između Zavoda za školstvo Crne GoreUdruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori (ECOM) i Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (FEE)

Pridruženo članstvo omogućava Zavodu za školstvo Crne Gore da implementira i vodi program Eko-škole u Crnoj Gori.

Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (FEE) je nevladina i neprofitabilna organizacija čija je misija da promoviše održivi razvoj kroz obrazovanje o životnoj sredini. Aktivnosti organizacije se uglavnom realizuju kroz pet eko – obrazovnih programa:

1. Plava zastava

2. Eko – škole

3. Mladi ekoreporteti

4. Učenje o šumama i

5. Zeleni ključ

Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori (ECOM) je punopravni član Fondacije za obrazvanje o životnoj sredini (FEE) u Crnoj Gori koji sprovodi dva programa Fondacije za  obrazovanje o životnoj sredini Plava zastava i Mladi ekoreporteri.

Međunarodni program Fondacije za obrazovanje za životnu sredinu (FEE) – „EKO-ŠKOLE“ ima za cilj podizanje svijesti učenika da postanu glavna pokretačka snaga promjena održivog društva, kroz zabavu i aktivno učenje. Nastao je kao odgovor na potrebe identifikovane od strane Ujedinjenih nacija, na Konferenciji o životnoj sredini i razvoju i ima potpisan sporazum o saradnji sa „Poveljom Zemlje“ (16 tačaka etičkog okvira za život u miru i održivom svijetu

Prve Eko-škole počele su sa radom 1994. godine u Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj i Velikoj Britaniji, uz podršku Evropske komisije.Trenutno je više od 11 miliona učenika i studenata uključeno u program Eko-škola u preko 60 zemalja svijeta.

Eko škole kao program Fondacije za obrazvanje o životnoj sredini (FEE) omogućuju implementaciju Agende 21 u obrazovnim ustanovama i njihovim lokalnim zajednicama. Zasniva se na sljedećim principima:

– podizanje ekološke svijesti kod djece i ostalih zaiteresovanih strana za program

–  upoznavanje i rješavanje problema vezanih za životnu sredinu i održivi razvoj u ustanovama i na lokalnom nivou (učenje i sprovođenje praktičnih akcija)

– uspostavljanje integrisanog sistema za ekološki menadžment u školama

Program je prvobitno zamišljen u svrhu sprovođenja smjernica vaspitanja i obrazovanja za životnu sredinu na nivou osnovnih i srednjih škola, dok se kasnije proširio na sve nivoe obrazovanja. Jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti životne sredine primjenjuju u svakodnevnom životu ustanove. Poseban značaj je posvećen pitanjima smanjivanja i odlaganja otpada, racionalnom iskorištavanju energije i vode i uređenju školskog dvorišta.

Program Eko – škole se sastoje od programa koji se izvode i sistema nagrađivanja i može ga prihvatiti svaka škola u kojoj su svi njeni učesnici odabrali Eko kao dugoročan način življenja. Škole se nagrađuju Zelenom zastavom sa znakom Eko – škole i dobijaju sertifikat od Fondacije za obrazovanje za životnu sredinu i pravo na logo, pristup mreži Agencija za obrazovanje o životnoj sredini u svijetu.

Status Eko-škole se stiče kroz četiri osnovne faze:

1.Prijava za učešće u programu Eko –škole

2. Izrada i sprovođenje programa Eko- škole

3. Prijava za status Eko- škole

4.  Obnavljanje statusa Eko – škole (svake druge godine)

Šta rade Eko-škole?

Program Ekoškola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoline, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže učenicima, u svijesti svakog od njih, shvatiti kolika je važnost zaštite okoline. Posebna pažnja posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoline.

Svi učesnici i života u Eko-školi: učenici, učitelji, administrativno i tehničko osoblje škole, roditelji, javna i mjesna preduzeća, predstavnici lokalne uprave i dr., zajednički preduzimaju niz praktičnih koraka i aktivnosti s ciljem smanjenog opterećenja okoline. Učenici Ekoškole zainteresovani su i aktivni u prenošenju svoje odgovornosti na porodicu i širu zajednicu.