PODGORICA, 28.09.2018.

Članovi Eko kluba su posjetili Ekotoksikoloski zavod. Tom prilikom od ljubaznog osoblja, sastavljenog od laboranata i hemičara, su saznali o djelatnosti ovog zavoda. Naime upoznati su da se isti bave ispitivanjem životne sredine kao i ispravnosti životnih namirnica. Posjetili su laboratoriju u kojoj se obavljaju ispitivanja gdje su naučili sa kakvim se instrumentima rade analize ispravnih životnih namirnica. Zahvaljujući stručnom kadru CETI-ja upoznali su se sa cjelokupnim procesima kao i sa instrumentima koji ispituju procenat zagađenosti vazduha и Crnoj Gori. Na osnovu informacija uvidjela se zabrinutost učenika, naime shvatili su to kao alarm da svi pojedinačno moramo voditi račua o zaštiti životne sredine, da bi kao društvo udisali čist vazduh i živjeli zdravo.

Koordinatori: Vujadinović Božana, Ivanović Dragana i Đukanović Violeta.

PODGORICA, 10.10.2018.

U posjeti našoj školi i Eko klubu danas je bila predstavnica preduzeća „Čistoća“ d.o.o. gđa Milica Šanović sa kojom imamo dugogodišnju saradnju. Održala je predavanje na temu: „Otpad i upravljanje otpadom“, a samim tim i upoznala nas sa vrstama otpada. Dala je na značaju koliko je otpad opasan po čovjekovo zdravlje i njegovu okolinu. Učenici su naučili da razlikuju opasan, inertan i neopasan otpad. Takođe, upoznali su se sa oboljenjima koja uzrokuje velika koncetracija opasnih materija, pa shodno tamo podignuta im je svijest o značaju čovjekovog zdravlja. Koliko su učenici bili zainteresovani govori njihova pažnja na samom predavanju. Bili su aktivni, interesovali su se na koje načine oni mogu doprinose  očuvanju zaštite životne sredine.

Koordinatori: Vujadinović Božana, Ivanović Dragana i Đukanović Violeta.

PODGORICA, 12.12.2018.

Ovo je druga godina uspješne saradnje preko kluba i Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj – Glavni grad. Predstavnici Sekretarijata gđa Mirka Šćepanović i gđa Tanja Miranović su održale predavanja na temu „Selektivno odlaganje otpada i reciklažna dvorišta“. Clj prezentacije je podizanje svijesti mladih zaštote okoline. Tom prilikom učenici su upoznati sa načinom selektivnog odlaganja otpada. Naime opština je obezbjedila žute, plave i zelene poklopce za kontejnere u kojima će se odlagati plastika, papir i ambalaža. Učenici su upućeni da bez naknade mogu odlagati otpad na šest reciklaznih dvorišta, i to; na Zabjelu, Koniku, Zlatici, u Tološima, Donjoj Gorici i Golubovcima. U reciklažnim dvorištima obezbijeđene su posude za odlaganje otpada. Članovi kluba su saznali kako teče proces reciklaže, od sakupljanja, čuvanja pa do same reciklaže. Očekuje se da će učenici koristiti sve više reciklažna dvorišta. Takođe, predviđene novčane kazne koje slijede u slučaju neрoštovanja ovog zakona.

Koordinatori: Vujadinović Božana, Ivanović Dragana i Đukanović Violeta.