SUB je Omladinski klub naše škole, otvoren 07.11.2018. godine kao rezultat angažmana 20 kreativnih mladih ljudi – naših učenika I njihove mentorke prof. Ljiljane Milonjić. Realizovan je kroz program Podgorička gerila Centra za mlade PROACTIVE, uz finansijsku pomoć Direktorata za mlade pri Ministarstvu sporta, Kancelarije za mlade Glavnog grada,  preduzeća PLANTAŽE AD, grupe prijatelja iz Amerike i individualnog doprinosa učenika i njihovih roditelja.

Nećemo Vam govoriti o tome kako smo maštali, radili i uredili SUB. Kako smo se trudili da brzo i potajno radimo, a da se ne odamo, koliko nam je bilo i teško i zabavno, ali i to da su kroz taj proces naučili mnogo o sebi  samima.

Shvatili smo najvažnije: bićemo nezreli i nezaintersovani samo kad nam se ne da šansa da budemo veliki! Mislimo  da znamo sve što i odrasli – samo iz drugog ugla. Na kraju se ispostavi da je naš ugao precizniji i tačniji jer je baziran na drugarstvu, zajedništvu i timskom radu.

SUB je zamišljen  kao mjesto na kome se može iskazati kreativnost i talenat, ali i kvalitetno provesti slobodno vrijeme između i posle časova.

Za sada se u klubu realizuju sledeće aktivnosti:

•             osmišljavanje volonterskih akcija,

•             kreiranje i  realizacija  projekata i traženje donatora,

•             zadovoljavanje potreba za kulturnim sadržajima ( projekcije filmova, gostovanje pozorišnih ansambala sa repertoarom koji ne zahtijeva veliku scenu, književne večeri, večeri poezije i muzike, akustične svirke,  izložbe slika i fotografija, tribine sa poznatim ličnostima iz raznih oblasti)