PODGORICA, 03.04.2019.

Dana 03.04.2019. krugu škole realizovana aktivnost članova Eko kluba u vidu projekta pod nazivom „Njegujmo mir i mudrost“. Učenici su zajedno sa koordinatorima Eko kluba sadili sadnicu masline staru 20 godina, koju je donirao Sava osiguranje. Nije slučajno ovaj projekat dobio naziv ,“Njegujmo mir i mudrost“, jer sama maslina je simbol mira i mudrosti što njegujemo kod našin đaka. Drvo simbolizuje život i trajanje, što govori da će se ovakve aktivnosti realizovati u narednim generacijama, a cilj je da se podstakne važnost svakodnevne brige o životnoj sredini. Ovim pгojektom su članovi Eko kluba postavili dobre temelje za razvoj i unapredenje ekološke svijesti i kulture.

PODGORICA, 18.10.2019.

Kako smo svjedoci je na planeti Zemlji sve manje prirodnih resursa, a sve više nagomilanih deponija, koordinatori i članova Eko-kluba, SEŠ „Mirko Vešović“ su preрoznali značaj i važnost sprođenja Projekta-Program edukacije, od strane Glavnog grada, Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, koji su u našoj školi, u petak 18.10. održali predavanje na temu „Otpad-Reciklaža“, sa akcentom na primarnu selekciju i upoznali naše učenika kako da tretiraju otpad, kao vazan resurs, koji treba iskoristiti. Članovi  Eko – kluba žele ovim da pošalju poruku da reciklaža treba da postane savremeni stil života, jer ona ima, ne samo ekološki vec i ekonomski društveni značaj.

PODGORICA, 08.11.2019.

08.11.2019. članovi Eko kluba naše škole su bili učesnici radionice, koja se realizuje u okviru projekta „Razvijanje zdravog odnosa prema životnoj sredini kroz biciklizam i pješačenje“ od strane NVO Zinak, uz podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Učenici su bili upoznati sa načinom davanja svog doprinosa očuvanju životne sredine, kroz biciklizam i pješačenje, sa pravilima ponašanja u saobraćaju, sankcijama itd.

PODGORICA, 22.11.2019.

22. Novembra 2019. Godine, učenici – članovi Eko kluba SEŠ ,,Mirko Vešović“ posjetili su Reciklažni centar i deponiju u Podgorici. Cilj posjete bio je dalje informisanje i podizanje svijesti o količini otpada i nivoa zagadenosti, prvenstveno na prostoru Podgorice kao glavnog, a onda i cijele države.

Na prvoj lokaciji, Reciklažnom centru na Koniku, učenici su došli do saznanja kakve sve vrste otpada postoje, kao i kontejnera koji služe za njegovo odlaganje. Na tom relativno malom prostoru nalazilo se oko 24 kontejnera različitih boja za različite vrste kao, na primjer, 5 kontejnera opasnog otpada, 4 kontejnera u sivoj, plavoj, žutoj izelenoj boji za odlaganje stakla, PET i MET otpada i papira.

Za razliku od Reciklažnog centra, deponija nije imala toliko vrsta odložnih kontejnera, ali je bila ubjedljivo veća i napredovanija po pitanju tehnologije i rada.

Jedan od glavnih poslova tj. načina obrade otpada jeste upravo sortiranje, baliranje, zatim smrskavanje i savijanje, i na kraju prekrivanje otpada pijeskom kako bi se spriječilo ispuštanje štetnih materija u atmosferu.

Kamioni čistoće, kojih dnevno dode oko 60, donose otpad koji se ručno razdvaja. Naravno, svi radnici imaju adekvatnu opremu: rukavice-koje se mijenjaju na svakih nekoliko dana radi očuvanja zdravlja radnika, kao i maske; na svakih pola godine obavlja se ljekarska kontrola zaposlenih.Pogon se Čisti svakog dana pred kraj radnog vremena radi smanjenja bakterija, koliko je tomoguce.

Na deponiju stigne oko čak 70 tona otpada dnevno, što čini godišnji prosjek od 90- 100 hiljada tona. Zanimljiva činjenica je upravo ta da otpadu treba u prosjeku 48 sati da počne da trune. U toku konverzacije sa inženjerom Dejanom Danilovićem, jedna od učenica postavila jesledeće pitanje: ,,Koliko se povećao rizik u Podgorici, s obzirom na veliku količinu otpada koji svaki dan vidimo?“, na koje je on odgovorio da je došlo do povećanja količine otpada od maja 2018. godine, kada je na deponiju stizalo od 100-120 tona, a sad se ta količina povećala na čak 200-250 tona otpada.

Takođe su naglasili da uskoro pokreću projekat koji će posao sortiranja olakšati, i na taj način će doći do poboljšanja rada deponije. Oko 10% otpada koji se reciklira se može iskoristiti. Ono sto je interesantno je upravo saznanje da se odredene vrste otpada čak mogu i skupljati ina kraju prodati, kao na primjer, papir odnosno karton. Cijena I tone kartona iznosi oko 20e. Na taj način bi se škole mogle aktivirati, i započeti akciju skupljanja papira, a dobijeni novac bi mogle iskoristiti za finansiranje određenih aktivnosti.

PODGORICA, 26.11.2019.

Članovi Eko kluba naše škole, posadili su u školskom dvorištu 10 sadnica „Plava strijela“. Na ovaj način, Eko klub je usmjeren na podizanje ekološke svijesti kroz zalaganje mladih ljudi da prošire ljubav prema prirodi. Ovom prilikom, zahvaljujemo se NVO Zinak koji je kroz realizaciju projekta „Razvijanje zdravog odnosa prema životnoj sredini“, podržao ovu aktivnost poklanjajući sadnice školi.

PODGORICA, 09.12.2019.

09.12.2019. održana je još jedna u nizu uspješnih radionica Eko kluba naše Škole. Članovi kluba su imali priliku da posade lijepo saksijsko cvijeće i na taj način oplemene i uljepšaju školski hol. Aktivnost je podržana od NVO Zinak, na čemu im se iskreno zahvaljujemo.

PODGORICA, 13.12.2019.

Članovi Eko kluba su, prevođeni svojim koordinatorima, vodili debate na temu ,,Proizvodnja energije iz otpada“.

PODGORICA, 26.12.2019.

Učešće u volonterskog akciji članova Eko kluba namijenjenoj djeci u dječijom bolnici. Akciju organizovali NVO Zinak.