JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ licencirana je od strane Ministarstva prosvjete za izvođenje programa obrazovanja odraslih.

Program obrazovanja odraslih ima za cilj da osigura vrlo povoljne uslove za obrazovanje odraslih polaznika. Nastavu izvode iskusni nastavnici škole kao i spoljni saradnici što polaznicima omogućava uspješno savladavanje programa. Izvođenje programa prati razvoj savremenih tehnologija i prilagođeni su zahtjevima rada na tržištu.  

Nastavni programi prekvalifikacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja izvode se dopisno-konsultativnom i konsultativno-instruktivnom nastavom.

Naša vizija je da kvalitetnom ponudom kurseva, ključnih vještina, stručnih kvalifikacija, prekvalifikacija damo značajan doprinos u oblasti obrazovanja odraslih što je u skladu sa djelatnošću naše škole i dosadašnjim dostignućima.

Kursevi i obuke su namjenjeni svima bez obzira na godine starosti, pol, nacionalnu pripadnost, maternji jezik. Svi oni koji nisu sigurni koji nivo znanja iz neke oblasti poseduju, organizator i izvođači će uvijek biti na raspolaganju da zajedno sa polaznicima dođu do najboljeg rješenja.

FLAJER

Cjenovnik Programa