PREDAVANJE O NOTARSKOM POZIVU

Danas su se učenici 2-8 pravno-administrativnog smjera upoznali sa notarskim pozivom. O ovoj profesiji govorila je notarka Lidija Klikovac. Predavanje je organizovala prof. Andrijana Deletić-Milačić u okviru aktivnosti koje sprovodi Tim za karijernu orijentaciju.