UGOVOR O SARADNJI: CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Direktorica naše Škole, Dijana Vujačić, i guverner Centralne banke Crne Gore, Radoje Žugić, potpisali su ugovor o saradnji između ove dvije ustanove. Polazeći od zajedničkih interesa na području doprinosa razvoja obrazovanju i unapređenju kvaliteta obrazovnog procesa, Centralna banka Crne Gore i JU Srednja ekonomska škola ,,Mirko Vešovic“ uspostavile su saradnju u oblasti sticanja novih znanja i vještina, prevashodno sa ciljem finansijske edukacije i inkluzije učenika kroz: organizaciju predavanja/ prezentacija u okviru (obostranih) posjeta, iniciranje u sprovođenje edukativnih aktivnosti, kao i učešća u projektima koji imaju za cilj ovladavanje novim tehnologijama i inovacijama u oblasti bankarstva