UGOVOR O SARADNJI: FOND PIO

Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Dušan Perović, i direktorica Srednje ekonomske škole ,,Mirko Vešović“, Dijana Vujačić, potpisali su ugovor o saradnji između ove dvije ustanove. Ovaj ugovor je potpisan u cilju razvijanja i unapređenja stručnog i praktičnog obrazovanja , u svrhu razvoja stručnih kompetencija, kao i razmjena iskustva u području prava i ekonomije.