UPIS UČENIKA U I RAZRED ZA ŠKOLSKU 2020/2021.GODINU

Upis učenika u I razred obaviće se od 29. juna do 2. jula.

Konkurs je raspisan za sledeće obrazovne programe:

  1. Ekonomski tehničar,
  2. Ekonomski tehničar sa nastavom na engleskom jeziku iz modula Računovodstvo I,
  3. Pravno-administrativni tehničar.

Prijava na konkurs podnosi se 29. i 30. juna i 1. jula 2020. godine (tokom 24 sata) i 2.jula 2020. godine (do 15 sati). Poslije naznačenog roka nije se moguće prijaviti.

Prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresu http://www.upisi.edu.me/  . Učenik/učenica koji/koja prvi put koristi aplikaciju za upis prethodno treba da se registruje.


Upisna komisija će raditi od 29.6. do 2.7. 2020. od 8 do 12 časova.
Kriterijumi za upis učenika u I razred se mogu naći na linku http://www.mpin.gov.me/vijesti/227371/Konkurs-za-upis-u-I-razred-srednje-skole-Crnoj-Gori-za-skolsku-2020-2021.html