LICENCA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Sa ponosom vas obavještavamo da je naša škola dobila licencu Ministarstva prosvjete za izvođenje programa obrazovanja odraslih za sticanje stručnih kvalifikacija:

– računovodstveni tehničar – poslovno-tehnički sekretar – sportski administrator – omladinski aktivista – saradnik u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja – administrator.

Takođe, naša škola sada ima i licencu za izvođenje programa obrazovanja za sticanje znanja i vještina rada na računaru, preduzetničkih znanja i vještina „Kreni u biznis“ i učenje crnogorskog jezika za strane državljane.