OBAVJEŠTENJE ZA INTERNI DIO STRUČNOG ISPITA

Poštovani učenici, interni dio stručnog ispita održaće se u ponedeljak, 15.06.2020. godine – izborni predmeti i u utorak, 16.06.2020. godine – stručni rad.

Raspored komisija sa utvrđenom satnicom polaganja ispita dat je u nastavku objave.